Het alfabet van succesvol verkopen

Het verkoopvak heeft zijn evidenties. Maak er op speelse wijze kennis mee aan de hand van dit alfabet. Je kan meteen ook even toetsen hoe vertrouwd je bent met enkele belangrijke grondbeginselen van professioneel verkopen!

Actie!
Verkopen is doen! Hard werk zonder talent leidt vaker tot succes dan talent zonder hard werk.

Behoefteanalyse
Zorg dat je de behoefte van je klant beter kan beschrijven dan hijzelf en je verkoopt gegarandeerd!

Conceptverkoop
Verkoop meer dan louter je aanbod en de voordelen ervan. Verkoop ook je unieke methodiek, je organisatie en collega’s. Toon de klant de toegevoegde waarde van wat je verkoopt.

Doelen
Ken je doelen (gezondheid, carrière, financieel & familiaal). Realistische doelen richten je focus en energie. Ze vormen je verkooppersoonlijkheid.

Enthousiasme
Uitmuntende verkooptechniek maakt je een professional, oprecht enthousiasme maakt je onweerstaanbaar voor klanten.

Flexibiliteit
Stem je verkoopstijl af op het karakter van je klant. Hoe groter jouw flexibiliteit, hoe meer persoonlijkheidstypes je kan beïnvloeden en overtuigen.

Gezondheid
Energie is de valuta van zakendoen. Ze vloeit voort uit een goede gezondheid. Bewaak je welzijn met voedingsrijke kost, sport, rust, positieve indrukken en goede relaties.

Hartelijkheid
Een warm kloppend hart wordt altijd gevoeld door de klant en dat is wat hij zal onthouden: hoe hij zich bij jou heeft gevoeld.

Initiatief
Vanuit economisch standpunt gebeurt er niks tot er iets wordt verkocht. Sla de brug tussen het aanbod van je bedrijf en potentiële kopers. Neem het initiatief en stap op de klanten af!

Jargon
Spreek de taal van je klant. Eenvoud scoort en enkel wat begrepen wordt, heeft impact. Gebruikt de klant moeilijke vaktaal? In dat geval mag je hem volgen. Dezelfde taal spreken schept dan een band.

Kwalificeren
Investeer enkel je tijd in klanten die geld, beslissingskracht, behoefte hebben en een opleverdatum vooropstellen. Je maximaliseert er het rendement van je verkoopinspanningen mee.

Luisteren
Je heb twee oren en één mond – handel ernaar! Stel slimme, relevante vragen en laat de klant 66,66% van het gesprek praten, spreek zelf slechts 33,33% van de gesprekstijd.

Motief
Klanten kopen meestal niet wat ze ‘nodig’ hebben, wel wat ze verlangen. Zoek altijd naar de doorslaggevende koopreden van de klant. Zijn motief is de sleutel tot het order!

Nee
Laat je niet te snel afschrikken door een afwijzing. Echt verkopen begint bij de eerste ‘nee’ van de klant. Goed omgaan met bedankjes en weigeringen is een karakteristiek van de topverkoper.

Order
Verkoopsucces = cumul van orders. Het order is de ultieme uitkomst die je als verkoper nastreeft. Richt er daarom al jouw acties op. Verkoop tot aan het order en vraag om het order!

Persoonlijkheid
Een goede verkooppersoonlijkheid steunt op gezond verstand en integriteit. Laat je kennen als een eerlijk en warm mens waarop men kan rekenen. Waarborg eerlijke prijzen, kwaliteit en service.

Quotum
Stel realistische maar uitdagende verkoopdoelen. Haal je verkoopcijfer regelmatig voor de geest. Dit activeert je onderbewustzijn waardoor je jouw doel makkelijker haalt.

Rapport
Creëer een onzichtbare maar diepgaande ‘klik’ van verstandhouding met je klant. Stem je af op zijn communicatiestijl en lichaamstaal. Toon dat je bent zoals de klant en je wint vertrouwen.

Systematisch verkopen
Hanteer een systematische of methodische verkoopstrategie voor alle fases van het verkoopproces. Zo kan je anticiperen op wat komt. Je blijft je klanten steeds vóór, hoe verschillend ze ook zijn.

Tijdsbeheer
Tijd is geld. Geef altijd voorrang aan de meest productieve acties. Respecteer de tijd van zowel prospecten als klanten door stiptheid, voorbereiding en correcte opvolging.

Urgentie
Klanten houden van snelheid. Ontwikkel een innerlijk urgentiegevoel. Je gedrevenheid om de klant vlug en correct te bedienen is een succesrecept voor absolute klantentevredenheid!

Vragen
Vragen zijn het ‘roer’ van het verkoopgesprek. Houd het stevig in handen want de vragensteller stuurt het gesprek. Stel relevante vragen over het verleden, het heden en de toekomst van de klant.

Woorden
Word een ‘meester-woordenaar’! Kies je woorden zorgvuldig. Wat de klant van jou te horen krijgt, creëert zijn gedachten en gevoelens omtrent je aanbod. En dat bepaalt of hij van je koopt of niet!

X-factor
Wie bruist van energie, enthousiasme en empathie is onweerstaanbaar of heeft ‘X-factor’. Ontwikkel het vermogen om je gemoed te beheersen. Een goed gevoel is het fundament van je verkoopsucces!

Yes!-mentaliteit
Kies een positieve instelling en juich ‘yes!’ bij elke nieuwe bestelling. Het geeft je een winnaarsgevoel en het werkt motiverend. Jouw authentieke arbeidsvreugde straalt ook af op je klanten en collega’s!

Zelfvertrouwen
Geloof in jezelf! Zelfvertrouwen is de ruggengraat van de topverkoper. Onthoud deze spreuk: zelfvertrouwen is het eerste geheim van succes en de sleutel tot het heldendom!

Bron: http://www.saleschamp.be/nl/het-alfabet-van-succesvol-verkopen-103.htm 

Waarom dit artikel?

“Een goede verkoper zijn is niet voor iedereen weggelegd. Door gebruik te maken van het alfabet, leer je op een creatieve manier meer over de verkoopwereld. Enkele tips die iedereen van pas kan komen.”